PROJEKT TEAM TOKYO 2020

PROJEKT WSPARCIA DRUŻYNY NARODOWEJ W DYSCYPLINIE UJEŻDŻENIE,
SKOKI I WKKW NA OLIMPIADĘ I PARAOLIMPIADĘ

Cele projektu Team Tokyo 2020

  • krótkoterminowy - zdobycie kwalifikacji drużynowych do Olimpiady w Tokyo w 2020
  • długoterminowy - budowanie systemu wsparcia drużyny do Olimpiady w Paryżu w 2024 oraz Los Angeles w 2028 roku

Założenia projektu Team Tokyo 2020

  • Pozyskanie wsparcia finansowego i organizacyjnego dla sztabu szkoleniowego jak i wsparcie startów zawodników np. w zawodach kontrolnych.
  • Stworzenie profesjonalnych warunków treningowych podczas startów w największych imprezach światowych.
  • Praca z wieloma parami tak aby na końcu wyłonić ostateczną drużynę. Trudnością naszej dyscypliny jest długi proces przygotowań do poziomu olimpijskiego.

Wsparcie ministerstwa Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki
List od Ministra Sportu i Turystyki

Polska Akademia Jeździectwa

Opiekunem projektu Team TOKYO 2020 jest Polska Akademia Jeździecka (PAJ) - w ramach swojego celu promocji polskiego jeździectwa i zwiększania jego konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

PAJ w swojej działalności społecznej pełni również następujące role:

  • Koordynator programów i działań w zakresie jeździectwa sportowego, amatorskiego oraz turystyki konnej
  • Realizator programów sponsoringowych i wspieranie uzdolnionych jeźdźców
  • Zaplecze naukowe i eksperckie
  • Popularyzator rozwoju kultury fizycznej
  • Centrum badań i informacji w zakresie użytkowania koni w celach sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, terapeutycznych i profilaktycznych
Polska Akademia Jeździecka